Podziel się z innymi!

CZEKAM NA CIEBIE

Czekam na Ciebie, dobry Boże,

Przyjdź do mnie, Panie, pospiesz się.

Niechaj Twa łaska mi pomoże,

Chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Ref.: Przyjdź do mnie, Panie,

mój dobry Boże,

Przyjdź i nie spóźniaj się.

Przyjdź do mnie, Panie,

Przyjdź z łaską swoją,

Przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów,

Kiedy już sił nie starcza nam,

Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,

Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

Ref.: Przyjdź do nas, Panie,

nasz dobry Boże,

Przyjdź i nie spóźniaj się.

Przyjdź do nas, Panie,

Przyjdź z łaską swoją,

Przyjdź i nie spóźniaj się.

Powrót do spisu

PANIE DOBRY JAK CHLEB

Ref.: Panie dobry jak chleb,

bądź uwielbiony od swego Kościoła.

Bo Tyś do końca nas umiłował,

do końca nas umiłował.

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,

byśmy do nieba w drodze nie ustali.

Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,

dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,

bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,

a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,

Jeśli spełnimy co nam przykazałeś.

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?

Ty naszym Życiem i Oczekiwaniem.

4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał,

a w znaku Chleba z nami pozostałeś.

I dla nas zawsze masz otwarte Serce,

bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Powrót do spisu

O KRWI NAJDROŻSZA

O Krwi najdroższa,

O Krwi odkupienia;

Napoju życia, z nieba dla nas dany!

O zdroju łaski,

O ceno zbawienia,

Ty grzechowe leczysz rany!

2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,

Abyś nas wszystkich życiem napawał,

Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,

Miłosierdzie wybłagała!

3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,

Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi.

Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,

Z Aniołami, ze świętymi.

Powrót do spisu

BOŻE COŚ POLSKĘ

Boże coś Polskę przez tak długie wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały.
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
Walczących wspierał za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,
W nieszczęściach samych pomnażał ich sławę.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie…

Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszone łany,
Niech szczęście, spokój na nowo zakwitną!
Poprzestań kary, Boże zagniewany!
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie…

Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy;
Zniwecz tych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieję w biednej naszej duszy.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie…

Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy
Oddalaj od nas klęski, mordy boju;
Połącz wolności węzłem Twoje ludy
Pod jedno berło Anioła Pokoju.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie…

Boże najświętszy, od którego woli
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,
Wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie…

Boże najświętszy przez Chrystusa rany,
Świeć wiekuiście, nad braćmi zmarłymi;
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,
Przyjmij ofiary synów Polskiej ziemi.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie…

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy,
By ich męczeństwem uwieńczone skronie
Nam do wolności otworzyły bramy.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie…

Niedawno wolność zabrał z polskiej ziemi,
A łez krwi naszej popłynęły rzeki.
Jakże to musi być okropnie z tymi,
Którym ojczyznę zabierasz na wieki.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie…

Jedno Twe słowo o wielki nasz Panie
Z prochów nas podnieść znowu będzie zdolne;
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale prochy wolne!
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie.

Powrót do spisu

TWOJA CZEŚĆ, CHWAŁA

1.Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie

na wieczne czasy niech nie ustanie.

2. Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi,

Pokłon i pienie, my Twoi słudzy.

3. Dziękując wielce Twej Wielmożności,

Za ten dar zacny Twej Wszechmocności;

4. Żeś się darował nam nic niegodnym,

W tym Sakramencie nam tu przytomnym.

5. Raczyłeś zostać w takiej postaci,

Nie szczędząc Siebie dla nas, swych braci.

6. Przyszedłszy na świat, Pan wiecznej chwały,

Zaznałeś wiele nędzy niemałej.

7. Dałeś się potem z wielkiej miłości

Na męki srogie bez wszej litości.

8. Dałeś swe Ciało, by krzyżowano,

I Krew Najświętszą, by ją przelano.

9. Wstępując zasię do chwały wiecznej,

Zostawiłeś nam ten to dar zacny.

10. Na co my patrząc w tym Sakramencie,

Słowu Twojemu wierzymy święcie.

11. Tobie my, Boże, teraz śpiewamy,

Przed Twą światłością kornie padamy.

12. Użycz nam łaski, Wszechmocny Boże,

Bez Twej pomocy człek nic nie może.

Powrót do spisu

BĄDŹŻE POZDROWIONA, HOSTIO

1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,

W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!

Ref.: Witaj, Jezu, Synu Maryi,

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!!

2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!

Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.

3. Bądźże pozdrowiony Baranku Boży!

Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!

4. Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie!

W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!

5. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico!

Serce Przenajświętsze, łaski Świątnico!

6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie!

Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.

7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro!

Broń nas przed doczesną i wieczną karą!

8. Bądźże pozdrowiony, Dobry Pasterzu!

Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu!

9. Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże!

Już Cię kocham szczerze, jak serce może!

Powrót do spisu

O MÓJ JEZU

1. O mój Jezu w Hostii skryty, na kolanach

wielbię Cię. W postać chleba Tyś spowity,

Bóstwo Twoje kryje się. Ty co rządzisz

całym światem, me zbawienie w ręku masz;

Tu przed Twoim Majestatem Aniołowie kryją twarz.

2. O światłości przysłoniona, rzuć mi Twój promienny blask

O dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask.

Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód.

Boski ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód.

3. Jezu, Tyś jest Zbawicielem, ustrzeż mnie

od zgubnych dróg. Bądź mi siłą i weselem,

Boś w tej Hostii żywy Bóg. Dla miłości Matki Twojej

Racz wysłuchać prośbę mą: Bądź miłością duszy mojej,

Nie gardź moją cichą łzą.

Powrót do spisu

JEZU MIŁOŚCI TWEJ

1. Jezu miłości Twej, Ukryty w Hostii tej

Wielbimy cud, Żeś się pokarmem stał,

Żeś nam Swe Serce dał,

Żeś skarby łaski zlał, na wierny lud.

2. Dla biednych stworzeń Twych,

Co ostrzem grzechów swych – Zraniły Cię,

Włócznią, co w boku tkwi, Otwierasz Serca drzwi,

By w Twojej Boskiej Krwi – Obmyły się.

3. I w Boskim Sercu tam – Schronienie dajesz nam,

O Jezu mój! Aby nas żądłem swym

Wróg nasz nie dotknął w Nim

By się przed piekła złem – Lud ukrył Twój.

4. Twe Serce tronem łask,

I miłosierdzia blask – W Nim świeci się,

Panie, Ty widzisz sam, jak bardzo ciężko nam,

Więc grzesznym pozwól tam – Przytulić się.

5. O Jezu, Zbawco nasz, Co nędzę naszą znasz,

Grzeszników zbaw, By święte życie wieść,

A potem Tobie cześć – W niebiosach mogli nieść,

O Jezu, spraw!

Powrót do spisu

JEZUSA UKRYTEGO

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,

Wszystko oddać dla Niego,

Jego miłością żyć!

On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu:

Dla Jego Boskiej chwały,

życie poświęćmy Mu!

Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,

Bo tu już nie ma chleba,,

To Bóg, to Jezus mój!

2. Tu Mu ciągle Hosanna! śpiewa anielski chór

A ta cześć nieustanna, to dla nasbiednych wzór.

Dzielić z nami wygnanie, Jego rozkosze są,

Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą!

On wie co udręczenie, On zna, co smutku łzy:

Powiem Mu swe cierpienie,

bo serce z bólu drży.

3. O niebo mojej duszy, Najsłodszy Jezu mój;

Dla mnie wśród ziemskiej suszy,

Tyś szczęścia pełen zdrój.

Tyś w Wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał,

W ołtarzuś się, jak w niebie powszednim

chlebem stał.

Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć

Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść

Powrót do spisu

TWEMU SERCU

1. Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu

Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi,

Chwała niech będzie zawsze i wszędzie

Twemu Sercu, o mój Jezu.

2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu,

Włócznią na Krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi.

Chwała niech będzie…

3. Ono głębią jest miłości, o Jezu, nasz o Jezu,

W nim się topią nasze złości, o Zbawicielu drogi.

Chwała niech będzie…

4. Gdy nas ciśnie utrapienie, o Jezu nasz, o Jezu,

W Nim ucieczka, w Nim schronienie, o Zbawicielu drogi.!

Chwała niech będzie…

5. Gdy kto grzeszy, a żałuje, o Jezu nasz, o Jezu,

Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi.

Chwała niech będzie…

Powrót do spisu

U DRZWI TWOICH

1. U drzwi Twoich stoję, Panie,

u drzwi Twoich stoję, Panie,

czekam na Twe zmiłowanie,

czekam na Twe zmiłowanie.

2. Który pod postacią chleba,

prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

3. W tej Hostyi jest Bóg żywy,

choć zakryty, lecz prawdziwy.

4. W tym Najświętszym Sakramencie,

obecny w każdym momencie.

5. Jak wielki cud Bóg uczynił,

gdy chleb w Ciało swe przemienił.

6. A nam pożywać zostawił,

ażeby nas przez to zbawił.

7. Święty, Mocny, Nieśmiertelny,

w Majestacie Swym niezmierny.

8. Aniołowie się lękają,

choć na Jego twarz patrzają.

9. Wszyscy niebiescy Duchowie,

lękają się i królowie.

10. Niebo, ziemia ani morze,

pojąć, co jest Bóg, nie może.

11. Żaden z wojska anielskiego

nie dostąpi nigdy tego.

12. Czego człowiek dostępuje,

Ciało i Krew gdy przyjmuje.

13. Jam nie godzien, Panie, tego,

abyś wszedł do serca mego.

14. Rzeknij tylko słowo Swoje,

a tym zbawisz duszę moją.

15. Kłaniam się Tobie samemu,

bądź miłościw mnie, grzesznemu.

16. Niechaj żyję z Tobą, Panem,

aż na wieki wieków. Amen.

Powrót do spisu

KŁANIAM SIĘ TOBIE

1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,

Którego niebo objąć nie może;

Ja, proch mizerny, przed Twą możnością

Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,

Kocham serdecznie, pokłon oddaję,

Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,

Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

3. Dziękuję za to, żeś się zostawił

W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.

Za swoje łaski tu wyświadczone

Odbieraj od nas serca skruszone.

4. Przed Tronem Twoim serca składamy,

Oto pokornie wszyscy wołamy:

“Błogosław Panie swemu stworzeniu”

Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

5. Przed oczy Twoje nędzę stawiamy,

Ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy.

Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną,

Bądź i obroną zawsze skuteczną.

6. “Zostawaj z nami, póki żyjemy,

W tym Sakramencie niech Cię wielbimy.

A gdy się zbliży z ciałem rozstanie,

Twym świętym Ciałem zasil nas Panie”.

Powrót do spisu

ZRÓBCIE MU MIEJSCE

1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,

Pod przymiotami ukryty chleba.

Zagrody nasze widzieć przychodzi

I jak się dzieciom Jego powodzi.

2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,

Przed Twoim Bogiem zginaj kolana!

Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,

On Twoim Ojcem, On Przyjacielem.

3. Nie dosyć było to dla człowieka,

Że na ołtarzu co dzień Cię czeka,

Sam ludu swego odwiedza ściany,

Bo pragnie bawić między ziemiany.

4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi,

Którędy Pańskie iść będą nogi!

I okrzyknijcie na wszystkie strony:

Pośród nas idzie Błogosławiony”!

5. Straż przy Nim czynią Anieli możni,

Nie przystępujcie blisko, bezbożni!

Obyście i wy kiedyś poznali,

Jakiegośmy to Pana dostali.

Powrót do spisu

BOŻE W DOBROCI NIGDY

1. Boże w dobroci nigdy nie przebrany,

żadnym językiem niewypowiedziany

Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien

wszelakiej miłości,

poszanowania, poszanowania,

chwały, uczciwości.

2. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego;

nad wszystkie dobra Tyś u serca mego.

Najwyższe dobro, najwyższe dobro,

Tyś w najwyższej cenie,

sam jeden u mnie, sam jeden u mnie,

nad wszystko stworzenie.

3. Choćbyś za grzechy nie karał mnie, Panie,

przecież skruszony żałowałbym za nie,

a żałowałbym, a żałowałbym

dla tego samego

żem Cię obraził, żem Cię obraził,

Pana tak dobrego.

4. Więc, o mój Boże i teraz żałuję

dlatego, że Cię nad wszystko miłuję,

i to u siebie, i to u siebie

statecznie stanowię,

że grzechów swoich, że grzechów swoich

nigdy nie ponowię.

5. O Boże dobry, Boże litościwy,

mej duszy nędznej racz być miłościwy

jakeś ją stworzył, jakeś ją stworzył,

pomóż do zbawienia,

użycz swej łaski, użycz swej łaski,

broń od potępienia.

Powrót do spisu

BÓG NAD SWYM LUDEM

1. Bóg nad swym ludem zmiłował się

i Zbawiciela nam zesłał –

Miłość nam daje, usuwa grzech,

prowadzi w bramy Królestwa.

Chryste króluj, Chryste zwyciężaj,

Swoją miłość odnów w nas.

2. Miłość Chrystusa przemienia świat,

wyznacza szlaki wciąż nowe –

Kruszy nienawiść, wprowadza ład,

jednoczy z ludźmi i Bogiem:

Chryste króluj…

3. W miłości swojej zachowaj nas

Chryste zwycięzco i Panie –

Niech upragniony nadejdzie czas

Odnowy i Pojednania.

Chryste króluj…

4. Na straży Bogu oddanych serc

Matki Kościoła trwa wiernie –

W Jej dłonie złóżmy nadzieje swe,

a Ona wspierać nas będzie.

Chryste króluj…

Powrót do spisu

CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY

1. Ciebie Boga wysławiamy,

Tobie Panu wieczna chwała,

Ciebie Ojca, niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia cała.

2. Tobie wszyscy Aniołowie,

Tobie Moce i Niebiosy,

Cheruby, Serafinowie,

ślą wieczystej pieśni głosy.

3. Święty, Święty, nad Świętymi,

Bóg Zastępów, Król łaskawy,

Pełne niebo z kręgiem ziemi,

Majestatu Twojej sławy.

4. Apostołów Tobie rzesza,

chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pośpiesza

Męczenników orszak biały.

5. Ciebie poprzez okrąg ziemi,

z głębi serca ile zdoła,

Głosy ludów zgodzonymi,

wielbi święta pieśń Kościoła.

6. Niezmierzonej Ojca chwały,

Syna Słowo wiekuiste,

Z Duchem wszechświat wielbi cały,

Królem chwały Tyś, o Chryste.

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,

by świat zbawić swoim zgonem,

Przyoblókłszy się w człowieka,

nie wzgardziłeś Panny łonem.

8. Tyś pokruszył śmierci wrota;

starł jej oścień w męki dobie

I rajskiego kraj żywota,

otworzyłeś wiernym sobie.

9. Po prawicy siedzisz Boga,

w chwale Ojca, Syn Jedyny,

Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

10. Prosim, słudzy łask niegodni,

wspomóż, obmyj grzech co plami,

Gdyś odkupił nas od zbrodni

Drogiej swojej Krwi strugami.

11. Ze Świętymi w blaskach mocy,

wiecznej chwały zlej nam zdroje:

Zbaw o Panie, lud sierocy,

Błogosław dziedzictwo swoje.

12. Rządź je, broń po wszystkie lata,

prowadź w niebios błogie bramy,

My w dzień każdy, Władco co świata,

Imię Twoje wysławiamy.

13. Po wiek wieków nie ustanie,

Pieśni, co sławi Twoje czyny,

O w dniu onym racz nas Panie

od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw swą litość w życiu całym

tym, co żebrzą Twej opieki:

w Tobie Panie zaufałem,

Nie zawstydzę się na wieki.

Powrót do spisu

CÓŻ CI JEZU DAMY

1. Cóż Ci, Jezu, damy

za Twych łask strumienie?

Z serca Ci składamy

korne dziękczynienie.

Ref.: Panie nasz, króluj nam!

Boże nasz, króluj nam!

Poprzez wieczny czas,

Króluj, Jezu, nam!

2. W serca Twego ranie,

o serc naszych Królu,

pokój i wytrwanie,

ukojenie w bólu.

Ref.: Panie nasz, króluj nam!

3. Ty nas wspieraj w znoju,

strzeż przez życie całe,

byśmy w serc pokoju

Twą wielbili chwałę.

Ref.: Panie nasz, króluj nam!

Powrót do spisu

NASZE PLANY I NADZIEJE

1. Nasze plany i nadzieje

coś niweczy raz po raz

Tylko Boże miłosierdzie

nie zawodzi nigdy nas.

Ref. Jezu ufam Tobie

od dziecięcych lat

Jezu ufam Tobie

choćby wątpił świat.

Strzeż mnie, dobry Jezu,

jak własności Swej

I w opiece czułej

duszę moją miej.

  1. Ufność w miłosierdzie Boże

zapewnienie daje nam,

że w godzinę naszej śmierci

przyjdzie po nas Jezus sam.

Ref. …

  1. W trudnych chwilach swego życia

nie rozpaczaj nie roń łez,

ufność w Boże miłosierdzie

troskom twym położy kres.

Ref. …

4.Pragnę oddać się dziś Tobie,

całym sercem służyć Ci,

Pragnę Boże miłosierdzie

głosić ludziom w smutne dni.

Ref. …

Powrót do spisu

DZIĘKUJEMY CI OJCZE NASZ

1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,

za święty winny szczep Dawida,

Który nam poznać dałeś

przez Jezusa Syna Twego.

Tobie chwała na wieki!

2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,

za życie i za wiarę,

Którą nam poznać dałeś

przez Jezusa Syna Twego.

3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,

za święte Imię Twoje,

Któremu zgotowałeś

mieszkanie w sercach naszych.

4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,

za wiarę i za nieśmiertelność,

którą nam poznać dałeś

przez Jezusa Syna Twego.

Powrót do spisu

PÓJDŹ DO JEZUSA

1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram;

W Nim tylko szukaj pociechy tam.

On cię napoi krwią swoich ran,

On, Ojciec, Lekarz, Pan.

Ref. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud!

Przemień, o Jezu smutny ten czas,

O Jezu pociesz nas!

2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć,

Nadzieję naszą omdlałą wzbudź.

Daj przetrwać mężnie prób ciężkich czas,

O Jezu, pociesz nas!

Ref. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień

Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień

Znaleźć ochłodę męstwo i wzór

W Tobie o Jezu mój.

Ref. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

Powrót do spisu

UPADNIJ NA KOLANA

1. Upadnij na kolana,

Ludu czcią przejęty

Uwielbiaj swego Pana:

Święty, Święty, Święty.

2. Zabrzmijcie z nami Nieba,

Bóg nasz niepojęty,

W postaci przyszedł chleba:

Święty, Święty, Święty.

3. Powtarzaj, ludzki rodzie,

Wiarą przeniknięty,

Na wschodzie i zachodzie,

Święty, Święty, Święty.

4. Pan wieczny zawsze, wszędzie,

Ku nam łaską zdjęty,

Niech wiecznie wielbion będzie:

Święty, Święty, Święty.

Powrót do spisu

WITAM, CIĘ WITAM

1. Witam Cię, witam,

Przenajświętsze Ciało,

któreś na krzyżu sromotnie wisiało.

Za nasze winy, Synu Jedyny

Ojca wiecznego, Boga prawego,

męki te znosiłeś.

2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu.

W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu;

żebrzem litości i Twej miłości.

byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi,

pohamować raczył.

3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi.

Nie racz pogardzać prośbami naszymi.

Zgrom hardych siły, daj pokój miły,

wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady,

pośród ludu Swego.

4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie,

ratuj nas, ratuj, Dobrotliwy Panie.

Niech z Ciała Twego Przenajświętszego

Posiłek mamy i oglądamy

Ciebie łaskawego.

Powrót do spisu

ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,

Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.

Tobie dziś w ofierze serce daję swe,

O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,

Kto się im poddaje, temu wiary brak,

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,

że w postaci Chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,

Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,

Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,

Gdzieś przygarnął łotra,

Do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran,

Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,

Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,

Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,

Chlebie Żywy, życiem Swym darzący nas,

Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,

Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

Powrót do spisu

ZŁĄCZ PANIE MIŁUJĄCYCH CIĘ

1. Złącz, Panie, miłujących Cię,

Złącz w jedną drogę wiele dróg.

Wszak jedna miłość wiedzie nas,

A Bogiem wszystkich, jeden Bóg.

2. Ze wszech stron świata dąży lud,

By ujrzeć Ojca twarzą w twarz,

Na górny Syjon, w Jego domu.

Wszak mieszkań wiele dla nas ma.

3. Bogu zwycięzcy wieczny hołd!

Niech Panu wieków chwała brzmi!

Bo w naszych sercach Święty Duch,

Wieczyste Sanctus, śpiewa Ci.

Powrót do spisu

NIECH BĘDZIE CHWAŁA

Niech będzie chwała i cześć i

uwielbienie,

chwała i cześć Jezusowi,

chwała, niech będzie chwała, tak,

Jemu chwała i cześć.

Powrót do spisu

CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE

Chwała i dziękczynienie bądź

w każdym momencie,

Jezusowi w Najświętszym,

Boskim sakramencie.

Ile minut w godzinie,

a godzin w wieczności,

tylekroć bądź pochwalon Jezu, ma miłości!

Powrót do spisu

NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY

1. Niechaj będzie pochwalony,

od nas wszystkich uwielbiony,

Przenajświętszy Sakrament,

Ten niebieski testament.

Powrót do spisu

KOCHAJMY PANA

1. Kochajmy Pana, bo Serce Jego

Żąda i pragnie serca naszego.

Dla nas Mu włócznią rana zadana,

Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

2. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie,

Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,

I Twoje przed Nim zegnij kolana,

Kochajmy Pana!

3. Pójdźcie do niego, biedni grzesznicy,

Zmyć grzechów zmazy, w czystej Krynicy,

Nad śnieg zbieleje dusza zmazana.

Kochajmy Pana!

4. Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze,

Obmyte we łzach, w pokuty skrusze,

Już niewinności szata wam dana.

Kochajmy Pana!

5. Pójdźcie do Niego, święci Anieli,

Z którymi szczęście On w niebie dzieli,

Przyjdź, Jeruzalem, Chwałą odziana.

Kochajmy Pana!

Powrót do spisu

JEDEN CHLEB

1. Jeden chleb, co zmienia się

w Chrystusa Ciało,

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,

Z soku wielu winnych gron pochodzi.

ref.: Jak ten chleb co złączył

złote ziarna,

Tak niech miłość łączy nas ofiarna.

Jak ten kielich łączy kropel wiele,

Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

2. O Pasterzu, zgromadź

w jednej swej owczarni,

Zabłąkane owce, które giną,

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,

byśmy jedną stali się rodziną.

3. Na ramiona swoje weź, o Panie,

Tych, co sami wrócić już nie mogą!

Niechaj zjednoczenia cud się stanie,

Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

ref.: Jak ten chleb co złączył złote ziarna,

Tak niech miłość łączy nas ofiarna.

Jak ten kielich łączy kropel wiele,

Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

Powrót do spisu

PANIE DOBRY JAK CHLEB

Ref.: Panie dobry jak chleb,

bądź uwielbiony od swego Kościoła.

Bo Tyś do końca nas umiłował,

do końca nas umiłował.

1. Tyś na pustkowiu

chleb rozmnożył, Panie,

byśmy do nieba w drodze nie ustali.

Tyś stał się Manną

wędrowców przez ziemię,

dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.

Ref.: Panie dobry jak chleb

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,

bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,

a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

Ref.: Panie dobry jak chleb

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,

Jeśli spełnimy co nam przykazałeś.

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?

Ty naszym Życiem i Oczekiwaniem.

Ref.: Panie dobry jak chleb

4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał,

a w znaku Chleba z nami pozostałeś.

I dla nas zawsze masz otwarte Serce,

bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Ref.: Panie dobry jak chleb

Powrót do spisu

PAN WIECZERNIK PRZYGOTOWAŁ

Ref. Pan Wieczernik przygotował,

Swój zaprasza lud.

Dla nas wszystkich dom otworzył

i zastawił stół.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków,

bowiem mija czas,

przyjdźcie chorzy i ubodzy,

Pan uzdrowi was.

Ref. Pan Wieczernik przygotował,

2. Każdy człowiek w Domu Pańskim

swoje miejsce ma,

niech nikogo w nim nie braknie,

Uczta Pańska trwa.

Ref. Pan Wieczernik przygotował,

3. Przystępujmy z dziękczynieniem,

pożywajmy Chleb,

pijmy Napój nieśmiertelnych,

aby życie mieć.

Ref. Pan Wieczernik przygotował,

4. Zakosztujcie i poznajcie

tej Wieczerzy smak,

z obfitości Boskich darów

bierzcie pełnię łask.

Ref. Pan Wieczernik przygotował,

Powrót do spisu

JESTEŚ PANIE WINNYM KRZEWEM

1. Jesteś Panie winnym krzewem,

a my jego latorośle,

moc czerpiemy tylko z Ciebie,

Ty w nas żyjesz Swą miłością.

Ref.: Panie, Panie,

naucz nas w miłości Twojej trwać.

2. Cóż trwałego poza Tobą,

Człowiek zdziała sam ze siebie.

Któż potrafi własne dobro

oblec w kształty nieśmiertelne.

Ref.: Panie, Panie,

naucz nas w miłości Twojej trwać.

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz,

tak wspaniałą i szeroką,

że wyzwala pełną radość

w Sercu, które ciebie kocha.

Ref.: Panie, Panie,

naucz nas w miłości Twojej trwać.

4. Wejdź o Jezu, w moje życie,

głębią łaski, mocą słowa,

byśmy mogli owoc przynieść

cześć i chwałę Ojcu oddać.

Ref.: Panie, Panie,

naucz nas w miłości Twojej trwać.

Powrót do spisu

ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ

1. Zbawienie przyszło przez krzyż,

Ogromna to tajemnica.

Każde cierpienie ma sens,

Prowadzi do pełni życia.

Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować,

To weź swój krzyż na każdy dzień

I chodź ze Mną zbawiać świat

Dwudziesty pierwszy wiek.

2. Codzienność wiedzie przez Krzyż,

Większy im kochasz goręcej.

Nie musisz ginąć już dziś,

Lecz ukrzyżować swe serce.

Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować,

To weź swój krzyż na każdy dzień

I chodź ze Mną zbawiać świat

Dwudziesty pierwszy wiek.

3. Każde spojrzenie na krzyż

Niech niepokojem zagości,

Bo wszystko w życiu to nic

Wobec tak wielkiej miłości.

Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować,

To weź swój krzyż na każdy dzień

I chodź ze Mną zbawiać świat

Dwudziesty pierwszy wiek.

Powrót do spisu

Procesja Bożego Ciała. 30.05.2024

Ołtarz I

Po przyjściu do I ołtarza śpiewa się responsorium.

K. Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

W. Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

K. Chrystus jako Arcykapłan dóbr przyszłych przez własną Krew wszedł do Miejsca Świętego.

W. Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

K. Jezus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Jego Krew oczyszcza nasze sumienia.

W. Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

Ewangelia:

K. Pan z wami

W. I z duchem Twoim

K. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On rzekł: Idźcie do miasta, do wiadomego człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel kazał powiedzieć: czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie zrobili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali Paschę. A gdy jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich, i dzięki uczyniwszy dał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy: bo to jest Krew mojego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę z wami nowy, w królestwie mojego Ojca.

Oto Słowo Pańskie.

Wspólna modlitwa; kapłan klęka przed ołtarzem;wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie:

Święty Boże, święty mocny,

święty nieśmiertelny,

zmiłuj się nad nami.

W tym czasie nakłada kadzidło i okadza Najświętszy Sakrament. Kantorzy lub chór,  albo kapłan śpiewa:

K. Ty jesteś kapłanem na wieki, alleluja.

L. Na podobieństwo Melchizedeka, alleluja.

Módlmy się:

Boże, który dla chwały swojego Majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem, spraw, aby na całym świecie składano Tobie Jego ofiarę.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ołtarz II

Po przyjściu do I ołtarza śpiewa się responsorium.

K. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

W. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

K. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem a krew moja jest prawdziwym napojem.

W. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

K. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije trwa we mnie a ja w nim jestem.

W. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

Ewangelia:

K. Pan z wami

W. I z duchem Twoim

K. Słowa Ewangelii według świętego Marka.

W. Chwała Tobie Panie.

W owym czasie, gdy wielka rzesza była z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: Żal mi tego ludu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają nic do jedzenia. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, ustaną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli Mu uczniowie: “Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?” Zapytał ich: “Ile macie chlebów?” Odpowiedzieli: “Siedem”.
I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.
Oto słowo Pańskie.

Wspólna modlitwa; kapłan klęka przed ołtarzem;wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie:

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. (3x)

W tym czasie nakłada kadzidło i okadza Najświętszy Sakrament. Kantorzy lub chór,  albo kapłan śpiewa:

K. Pan dał pożywienie swoim czcicielom, alleluja.

L. Aby uwiecznić pamięć swoich cudów, alleluja.

Módlmy się:

Tchnij w nas, Panie, Twojego ducha miłości i w swojej dobroci doprowadź do jedności wszystkich, których posilasz jednym chlebem niebieskim.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ołtarz III

Po przyjściu do I ołtarza śpiewa się responsorium.

K. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.

W. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.

K. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.

W. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.

K. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

W. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.

Ewangelia:

K. Pan z wami

W. I z duchem Twoim

K. Słowa Ewangelii według świętego Marka.

W. Chwała Tobie Panie.

W owym czasie Jezus opowiedział faryzeuszom tę przypowieść: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. W porze uczty posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Wtedy wszyscy zaczęli się jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć je; proszę cię, miej mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, miej mnie za wymówionego. Jeszcze inny rzekł: Ożeniłem się i dlatego przyjść nie mogę. Sługa powróciwszy oznajmił to swemu panu. Wtedy pan rozgniewał się i nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki, wprowadź tu ubogich, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby dom mój był zapełniony. Bo mówię wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty.

Oto słowo Pańskie.

Wspólna modlitwa; kapłan klęka przed ołtarzem;wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie:

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie.

W tym czasie nakłada kadzidło i okadza Najświętszy Sakrament. Kantorzy lub chór, albo kapłan śpiewa:

K. Oto chleb żywy, który zstąpił z nieba, alleluja.

L. Kto go pożywa, będzie żył na wieki, alleluja.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Ołtarz IV

Po przyjściu do I ołtarza śpiewa się responsorium.

K. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno.

W. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno.

K. Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we Krwi Chrystusa, Chleb, który łamiemy jest udziałem w Ciele Chrystusa.

W. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno.

K. Ponieważ jeden jest chleb, przeto tworzymy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Ewangelia:

K. Pan z wami

W. I z duchem Twoim

K. Słowa Ewangelii według świętego Marka.

W. Chwała Tobie Panie.

W owym czasie Jezus powiedział swoim uczniom: Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

Oto Słowo Pańskie.

Wspólna modlitwa; kapłan klęka przed ołtarzem; wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie:

My grzeszni, Ciebie, Boże, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. (3x)

W tym czasie nakłada kadzidło i okadza Najświętszy Sakrament. Kantorzy lub chór, albo kapłan śpiewa:

K. Kielich zbawienia podniosę, alleluja.

L. I wezwę Imienia Pańskiego, alleluja.

Módlmy się:

Panie, Jezu Chryste, Chlebie żywy, dający życie wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

1.Ciebie Boga wysławiamy,

Tobie Panu wieczna chwała,

Ciebie Ojca niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia cała.